Hem   Politik   Ekonomi   Miljö   Förvaltning   Opinion   Jobb   Om Bofast   Kontakt   Annonsera   Nyhetsbrev  
Förvaltning Hem   Fastighetsskötsel   Underhåll   Teknik   Bygg  

Vasaloppsvinnaren som blev
dubbel-vd

Hans Persson vann Vasaloppet 1984. Numera är han vd för systerbolagen Gnestaham och Gnesta Förvaltnings AB. Foto: Vasaloppet och Anna Norrby
Finns det några likheter mellan att åka Vasaloppet och vara vd i allmännyttan?
Hans Persson, vd för Gnestahem och Gnesta Förvaltnings AB, tvekar först, men grubblar färdigt över lunchen.
– Jo, det gör det. Båda kräver att du tänker långsiktigt och gör en hållbar plan som du följer.

KORT OM DE TVÅ BOLAGEN I GNESTA

Gnestahem har 860 lägenheter, och ett litet antal lokaler.

Bolaget har fem reparatörer, tre kvartersvärdar samt sju medarbetare inom den administrativa personalen, däribland vd, fastighetschef och förvaltningschef.

Gnesta Förvaltnings AB äger cirka 52 700 kvadratmeter och förvaltar ytterligare 4 125 kvadratmeter lokaler – skolor, förskolor, vårdboenden, kontor, kommersiella lokaler, idrottshallar med mera.

Företaget har 14 anställda lokalvårdare och köper även personaltjänster från Gnestahem.


 

Mer i egen regi eller fortsätta köpa utifrån?

 

Mångskiftande dagar för Gnestahems reparatör

2016-12-13 

 

Gnesta är en av de kommuner som har valt att ha sina fastigheter, såväl bostäder som lokaler, i kommunägda bolag. Bostäderna ligger i Gnestahem, och lokalerna – till exempel skolor, äldreboenden och idrottshallar – i Gnesta Förvaltnings AB.


De båda bolagen ingår i sin tur i ett koncernbolag, som även det är helägt av kommunen och organisatoriskt sorterar direkt under kommunfullmäktige.

Fast de två systerföretagen, som i bokföringen är tydligt åtskilda, är i praktiken sammanflätade. En del av medarbetarna i Gnestahem utför till exempel även arbetsuppgifter åt Gnesta Förvaltning, och har båda företagens logotyper på sina arbetskläder. Bolagen gör även gemensamma upphandlingar.

Vd Hans Persson och Pernilla Svensson, förvaltningschef i Gnestahem, ser till att bolagen kör i två skilda spår, men åt samma håll och med gemensam energi.

 

Kanske är företagen lite som de två stavar som Hans Persson ångade fram med vintern 1984 när segerkransen blev hans i Mora. De gör varsitt jobb, men behöver varandra för att bli effektiva.


Numera har han bytt skidstavarna mot tvåhjulingar och maratonlöpning. Att cykla blev han inspirerad till av just Pernilla Svensson.

Pernilla Svenssons anställning
är ett bra exempel på hur samspelet mellan de två bolagen fungerar. Hennes tjänst är placerad i Gnestahem, men hon har samma arbetsuppgifter även i förvaltningsbolaget.

Att klyva anställningar är ingen bra lösning, enligt Hans Persson. I stället köper förvaltningsbolaget tjänster av Gnestahem när det behövs, och det gäller många fler medarbetare i Gnestahem än Pernilla Svensson. Förvaltningsbolaget har i och för sig 14 lokalvårdare anställda, men de städar uteslutande i fastigheter som hyrs ut till kommunala verksamheter.

Reparatörerna är å andra sidan anställda av Gnestahem, fast de utför även jourarbete för förvaltningsbolaget, till exempel om något behöver repareras i simhallen utanför ordinarie arbetstid.

– Det är en effektivisering att samma person har jour i två bolag, liksom att administrationen sköts gemensamt. På det här sättet kan vi även ha en ekonomiavdelning i stället för två, säger Hans Persson, som poängterar att de är noga med att föra fakturorna på respektive bolag.

– Det svåra är att fördela kostnaderna för de administrativa tjänsterna, men det blir ungefär lika mycket på varje.

Om man börjar i det lilla, med pennor och kopieringspapper, så fördelas de kostnaderna enligt kvadratmeterprincipen. Bolagens bestånd, räknat i kvadratmetrar, styr hur stor andel av en kostnad respektive bolag ska ta.

– Det är småkostnader, men det får ändå inte bli fel, säger Pernilla Svensson.

Förvaltningen i båda
bolagen spänner över hela skalan, från inköp av gem till att ta mångmiljonlån, från upphandling av snöskottning till bygget av en helt ny simhall.


Att konstruktionen med två bolag ska fungera bygger på att medarbetare vet i detalj hur de lägger ut jobb, formulerar beställningar och registrerar utförda uppdrag. Och att de upphandlade leverantörerna skolas in i att fakturera korrekt.

 

ANNA NORRBY

 

Bilderna ovan: Hans Persson vann Vasaloppet 1984. Numera är han vd för systerbolagen Gnestaham och Gnesta Förvaltnings AB. Foto: Vasaloppet och Anna Norrby

 

Utskriftsvänlig sida
 
 
 

Dags att sätta punkt

December är avslutningarnas tid. För terminen, för det gamla året – och denna gång även för tidningen Bofast. Det nummer som är på väg ut till er läsare är vår sista utgåva.

Bofast blir Allmännyttan

Vid årsskiftet läggs Bofast ned, efter 33 års bevakande av bostadsbranschen. Det sista numret har nu skickats till tryck och är på väg ut till sina läsare.
I stället föds en ny tidning, för alla anställda och styrelseledamöter i Sabos medlemsföretag. Premiärnumret kommer i mars. Och namnfrågan är nu klar: den nya tidningen ska heta Allmännyttan.

33 år med Bofast och händelser som präglat Bostadssverige

Det allra sista numret av Bofast har nu kommit ut. Nu läggs tidningen ned – men ersätts av en ny tidning med nya förutsättningar.
Bofast föddes för 33 år sedan och har sedan dess skildrat trender, nyheter, upp- och nedgångar i bostadsbranschen. Följ med på en kavalkad med nedslag i nyheter från dessa år – en tidsresa som skildrar både tidningens utveckling och händelser som präglat Bostadssverige.

Vasaloppsvinnaren som blev
dubbel-vd

Finns det några likheter mellan att åka Vasaloppet och vara vd i allmännyttan?
Hans Persson, vd för Gnestahem och Gnesta Förvaltnings AB, tvekar först, men grubblar färdigt över lunchen.
– Jo, det gör det. Båda kräver att du tänker långsiktigt och gör en hållbar plan som du följer.
 
Mer läsning