Hem   Politik   Ekonomi   Miljö   Förvaltning   Opinion   Jobb   Om Bofast   Kontakt   Annonsera   Nyhetsbrev  
Ekonomi Hem   Bostadsfinansiering   Skatter   Fastighetsköp/sälj   Hyror   Upphandling   Marknadsföring  

Bofast blir Allmännyttan

Vid årsskiftet läggs Bofast ned, efter 33 års bevakande av bostadsbranschen. Det sista numret har nu skickats till tryck och är på väg ut till sina läsare.
I stället föds en ny tidning, för alla anställda och styrelseledamöter i Sabos medlemsföretag. Premiärnumret kommer i mars. Och namnfrågan är nu klar: den nya tidningen ska heta Allmännyttan.

SÅ DISTRIBUERAS NYA MAGASINET

 

Till styrelsemedlemmarna skickas tidningen i första hand hem i brevlådan, till de anställda levereras tidningarna till kontoret för vidare spridning internt. Men det går också att få tidningarna skickade till personalens hemadresser, mot en portoavgift.

 

Bostadsföretagen bestämmer själva om alla exemplar ska sändas till huvudkontoret, liksom hur många exemplar som önskas. En enkät om detta har mejlats till alla Saboföretag.

 

Om någon har missat att svara på denna går det bra att mejla till Peter.Sundqvist@sabo.se för att få en ny chans.

 

 
PRENUMERATION

Tidningen Allmännyttan är kostnadsfri för medlemsföretag i Sabo. För dig som inte anställd eller förtroendevald i ett Saboföretag finns möjlighet att prenumerera (395 kronor per år plus moms). För mer information, mejla gärna till allmannyttan@sabo.se.
 
 
UTGIVNINGSDAGAR UNDER 2017

Nr 1: 16 mars
 
Nr 2: 18 maj
 
Nr 3: 21 september

Nr 4: 23 november
 
Mer om tidningen, annonspriser med mera finns  här (pdf som öppnas i nytt fönster)
 

Bofast blir medlemstidning

 

Bofast konsultutreds

 

”Utred uppdraget för Bofast”

 

Information om den nya tidningen på Sabos hemsida

 

2016-11-23 (uppdaterad 2016-12-12)

 

I dagarna kommer det allra sista numret av Bofast ut. Tidningen har getts ut av Sabo Förlags AB sedan 1983, som en fristående och prenumererad tidning för bostadsbranschen i allmänhet och allmännyttan i synnerhet.

 

Först som tvåveckorstidning, därefter som månadstidning, och under senare år med en utgivningstakt på åtta nummer om året.Från nästa år produceras i stället en medlemstidning för alla i allmännyttan, som ges ut fyra gånger om året. Det nya namnet – Allmännyttan – har nu godkänts och registrerats hos Patent- och registreringsverket.

 

Den nya tidningen ska sprida goda exempel från Sabos drygt 300 medlemsföretag. Men också reda ut och ge perspektiv på viktiga branschfrågor, bjuda på tips och råd, skapa debatt och sätta agendan i bostadsfrågorna – alltså bygga vidare på Bofasts väl beprövade koncept. Och fortsätta ta upp alla de frågor som berör bostadsbolagen, med andra ord allt från integration till renovering, byggande och bostadspolitik, energi, miljö, ekonomi, hyresförhandlingar och digitalisering.

Allt med syfte att stärka de allmännyttiga bostadsbolagen, sätta samhällsfokus på allmännyttans spörsmål och bidra till en positiv samhällsutveckling i stort.

Artiklarna i den nya medlemstidningen kommer i huvudsak att skrivas av Bofasts nuvarande journalister, Anita Snis och Helene Ahlberg. Men till skillnad från tidigare produceras den nya medlemstidningen i samverkan med Sabos kommunikationsavdelning. Och eftersom den nya tidningen bara kommer ut fyra gånger om året blir betoningen mindre på nyheter och mer på reportage och fördjupningar.

Arbetet med att mejsla ut form och innehåll för nya magasinet Allmännyttan har påbörjats under hösten med idémöten och workshops, och tar nu allt konkretare form. Tanken är att också pröva idéer och lyssna efter önskemål från läsarna, bland annat via en referensgrupp med anställda från ett femtontal bostadsbolag.

– Målsättningen är att ha en första formversion för den nya tidningen färdig i början på nästa år. Men hela första året kommer att bli lite av ett prövo-år, när vi testar olika upplägg för tidningen, och är öppna för synpunkter från läsarna, säger Annicka Istemo, kommunikatör på Sabo och blivande redaktör för det nya magasinet.

Premiärnumret kommer i mars, och distribueras kostnadsfritt till alla anställda och styrelseledamöter i de  bostadsföretag som är medlemmar i Sabo.

Bostadsföretagen avgör dock själva hur många exemplar som önskas.

 

Sabos vd Anders Nordstrand hoppas att många tar chansen att erbjuda tidningen till alla sina anställda och styrelseledamöter.

– Den kan vara ett bra verktyg för att utveckla verksamheten i bolaget. Jag får dagligen en rad exempel på fantastiska lösningar och aktiviteter i våra medlemsbolag. Nu får vi bättre möjligheter att sprida de goda exempel som finns i bolagen. Något Sabos medlemmar är bra på är att bjuda på sina idéer.

Basen för upplagan ökar nu till cirka 16 000 exemplar – i Saboföretagen finns runt 13 000 anställda och 3 000 styrelseledamöter. Därutöver kommer alla som är intresserade att kunna fortsätta prenumerera på tidningen.

Tidpunkten för utgivningen kommer att samordnas med Sabos större konferenser.

Ansvarig utgivare för magasinet Allmännyttan blir Sabos kommunikationschef Nina Rådström. Magasinet kommer också att finnas som pdf-tidning i digital form.

Bakgrunden till nedläggningen av Bofast är en allt mer ansträngd ekonomi i mediebranschen; annonsörer söker sig till sökmotorer som Google och allt färre läsare betalar för prenumerationer. Sabokongressen i Karlstad förra året beslöt därför att låta en konsult utreda olika framtidsmöjligheter för tidningen.

Konsultrapporten presenterade tre scenarier: låta Bofast fortsätta som hittills och med fortsatt fokus på kompletterande intäktskällor, att lägga ned tidningsförlaget och lägga ut uppdraget på ett externt publishingföretag, eller att integrera Bofast i Sabos totala kommunikationsarbete.

Sabos styrelse beslutade i somras enligt det sistnämnda förslaget, alltså att Bofast omvandlas till medlemstidning.

Sabo Förlags AB, som är ett dotterbolag till Sabo, har förutom tidningen Bofast även producerat kalendrar. Dessa görs fortsättningsvis inom Sabo:s kommunikationsavdelning.

 

Förlaget har i dag tre anställda: två skrivande journalister och en art director/fotograferande journalist. Men i den nya medlemstidningsmodellen med halverad utgivningstakt behålls bara de skrivande journalisterna inom förlaget. Skälet är att det inom Sabos kommunikationsenhet redan finns formgivarkapacitet för att också kunna producera den nya medlemstidningen.

 

Ulrika Majstrovic Hansén har därmed formgivit sin sista Bofast-tidning. Redaktionskollegerna tackar för alla år med kreativa idéer, härliga bilder och fina tidningssidor.

 

HELENE AHLBERG

 

Utskriftsvänlig sida
 
 
 

Dags att sätta punkt

December är avslutningarnas tid. För terminen, för det gamla året – och denna gång även för tidningen Bofast. Det nummer som är på väg ut till er läsare är vår sista utgåva.

Bofast blir Allmännyttan

Vid årsskiftet läggs Bofast ned, efter 33 års bevakande av bostadsbranschen. Det sista numret har nu skickats till tryck och är på väg ut till sina läsare.
I stället föds en ny tidning, för alla anställda och styrelseledamöter i Sabos medlemsföretag. Premiärnumret kommer i mars. Och namnfrågan är nu klar: den nya tidningen ska heta Allmännyttan.

33 år med Bofast och händelser som präglat Bostadssverige

Det allra sista numret av Bofast har nu kommit ut. Nu läggs tidningen ned – men ersätts av en ny tidning med nya förutsättningar.
Bofast föddes för 33 år sedan och har sedan dess skildrat trender, nyheter, upp- och nedgångar i bostadsbranschen. Följ med på en kavalkad med nedslag i nyheter från dessa år – en tidsresa som skildrar både tidningens utveckling och händelser som präglat Bostadssverige.

Vasaloppsvinnaren som blev
dubbel-vd

Finns det några likheter mellan att åka Vasaloppet och vara vd i allmännyttan?
Hans Persson, vd för Gnestahem och Gnesta Förvaltnings AB, tvekar först, men grubblar färdigt över lunchen.
– Jo, det gör det. Båda kräver att du tänker långsiktigt och gör en hållbar plan som du följer.
 
Mer läsning