Hem   Politik   Ekonomi   Miljö   Förvaltning   Opinion   Jobb   Om Bofast   Kontakt   Annonsera   Nyhetsbrev  
Ekonomi Hem   Bostadsfinansiering   Skatter   Fastighetsköp/sälj   Hyror   Upphandling   Marknadsföring  

Juridisk långbänk stoppar vitvaruavtal

Foto: Conny Pettersson
Det är HBV:s största och flitigast använda produktavtal. Men efter över två år av juridiska turer har inte allmännyttans inköpscentral något nytt ramavtal för inköp av vitvaror. Frustrationen är stor, förvaltningsrätten är JO-anmäld, och ännu vet ingen något slutdatum för när den juridiska prövningen är klar.

JO-anmälan ett sätt för HBV att protestera

 

Mimers upphandlare: Jag har aldrig varit med om något liknande

 

Sparsamt med kommentarer från vitvaruleverantörerna


2016-11-15

 

Det sägs att djävulen sitter i detaljerna. Det har de inblandade parterna i den juridiska långbänk som HBV:s nya ramavtal för inköp av kylar, frysar, spisar och andra vitvaror med placering i köket blivit varse om.

Avtalet, som sträcker sig över fyra år, är i runda slängar värt två miljarder kronor. Det är därmed det ekonomiskt största av HBV:s omkring 40 ramavtal och det flitigast använda. Mellan 96 och 98 procent av de omkring 330 medlemmarna i föreningen väljer att köpa sina vitvaror via inköpscentralens ramavtal. Dessa produkter tar vanligtvis plats i äldre lägenheter som renoverats eller där den gamla vitvaran fallit för tidens tand. Vid nyproduktion inkluderas ofta vitvaror i upphandlingen av byggentreprenad.

Att avtalet var så stort gjorde att HBV:s vd Åsa Sundqvist Olsson höjde lite på ögonbrynen då bara tre leverantörer anmält sitt intresse när anbudstiden gick ut hösten 2014. Men tre leverantörer räcker för att göra en fullgod upphandling och HBV satte igång att nagelfara anbuden.

Electrolux vann upphandlingen, men även tvåan Elektroskandia gavs möjlighet att teckna ramavtal.

Däremot lämnades BSH (Bosch och Siemens) utan avtal. HBV ansåg att BSH inte uppfyllt ska-krav som HBV ställt enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Det handlade bland annat om brister i redovisningen inom miljöområdet samt att kravet på barnspärr för spishällen inte uppfylldes på flera modeller, enligt HBV.

Dessa punkter har emellertid
ringa betydelse för den pappersrika juridiska process som fortfarande pågår.

Det börjar med att BSH överklagar beslutet till förvaltningsrätten. Företaget anser inte att man behandlats schysst.

Åsa Sundqvist Olsson låter varken förvånad eller upprörd över överklagandet. Allt fler av HBV:s och andra inköpscentralers upphandlingar hamnar i domstol.

– Vi är väl medvetna om att överprövningsrisken ökar vid upphandlingar som handlar om mycket pengar, säger hon.

Till en början går de rättsliga processerna HBV:s väg.

Men i juli 2015 beslutar Högsta förvaltningsdomstolen att skicka tillbaka ärendet till kammarrätten – som i sin tur några månader senare beslutar att skicka tillbaka ärendet till förvaltningsdomstolen.

Kvar av den ursprungliga långa raden av punkter som BSH överklagat finns nu två punkter: att Electrolux inte ska ha uppfyllt kravet på minsta omsättning på 100 miljoner från försäljning av vitvaror och – vad gäller anbudet från Elektroskandia – att det inte undertecknats av en behörig firmatecknare. Två punkter som förvaltningsrätten inte prövat i sin första dom.

Det nya avtalet var tänkt träda i kraft januari 2015. Den tidsgränsen sprängs med råge. I stället använder HBV en option att förlänga det gamla avtalet ett år.  När 2015 är till ända och de juridiska turerna inte är klara träffar HBV överenskommelser med samtliga tre leverantörer om tillfälliga förlängningar med de gamla villkoren.

På så vis säkerställs att medlemmarna fortfarande har avtal att avropa vitvaror på. Men det nya avtalet hade gett lägre priser.

Efter att ärendet skickats tillbaka till förvaltningsrätten händer inget på ett halvår.

Tills april i år då Electrolux och Elektroskandia får brev från förvaltningsrätten om att de ska få möjlighet att yttra sig i den segdragna juridiska processen.

– Det är så oprofessionellt skött av förvaltningsrätten. För det första skulle man såklart prövat BSH:s alla punkter redan första gången. Och att låta det gå över ett halvår innan övriga anbudsgivare får yttra sig är inte acceptabelt, säger Åsa Sundqvist Olsson.

I början av sommaren tilltar frustrationen på HBV:s kontor i Globenområdet i södra Stockholm. För att visa sitt missnöje börjar inköpscentralen fila på en anmälan av förvaltningsdomstolen till Justitieombudsmannen (JO) för den saktfärdiga behandlingen av ärendet.

 

Den 23 augusti lämnas JO-anmälan in.

 

Samma dag kommer förvaltningsrättens nya dom: HBV döms att göra om hela upphandlingen.

Grunden till beslutet är de två punkter som inte prövades av förvaltningsrätten för två år sedan. Förvaltningsrättens dom byggde på att Electrolux, rangordnad som etta i avtalet, inte klarar HBV:s omsättningskrav. Detta eftersom Electrolux Hemprodukters omsättning inte redovisas i företagets årsredovisning utan hos moderbolaget, då företaget drivs i så kallad kommission. Det innebär att omsättningen bokförs på ett särskilt bokföringskonto och inte redovisas i Electrolux Hemprodukters årsredovisning, utan som en del av moderbolagets omsättning. 

Vad gäller Elektroskandia har anbudet undertecknats av en icke behörig firmatecknare och skriftlig fullmakt från firmatecknare saknas. Att kråkan på avtalet tillhör samma person som vid tidigare upphandlingar av vitvaror och att det, enligt HBV och Elektroskandia, funnits en muntlig fullmakt är inte tillräckligt, enligt förvaltningsrätten.

– Dessa två formaliakrav får helt orimliga konsekvenser, säger Åsa Sundqvist Olsson.      

 

Bara att göra om hela upphandlingen från början alltså? Inte alls, den juridiska processen fortsätter. Såväl HBV som Electrolux har ansökt om prövningstillstånd för att kammarrätten på nytt ska göra sin bedömning. Under tillskapandet av denna artikel beviljades prövningstillstånd för båda de klagande parterna.

Rättsprocessen rullar med andra ord vidare.  

– Det känns som en delseger. Kammarrätten anser att det är något som inte stämmer med förvaltningsrättens beslut. Vi hoppas på en ändring och att det beslutet ska bli prejudicerande, säger Åsa Sundqvist Olsson.

– Det kan inte vara så att företagets koncernkonstruktion ska vara så avgörande eller att vi måste kräva försäljningschefen för ett företag vi tecknar avtal med på skriftlig fullmakt att företräda det företag som han eller hon jobbar för.

 

Medan de juridiska kvarnarna mal har HBV så smått börjat förbereda en helt ny upphandling av vitvaror. Allt för att vinna tid om kammarrätten – mot HBV:s bestämda övertygelse – skulle gå på förvaltningsrättens linje.  

– Det viktigaste är att vi får till ett bra avtal för våra medlemsföretag. Vi tycker att vi gjort allting rätt och ser fram emot att kammarrätten avgör frågan en gång för alla och att vitvaruavtalet kan börja gälla, säger Åsa Sundqvist Olsson.

 

CONNY PETTERSSON

 

 

Utskriftsvänlig sida
 
 
 

Bofast blir Allmännyttan

Vid årsskiftet läggs Bofast ned, efter 33 års bevakande av bostadsbranschen. Det sista numret har nu skickats till tryck och är på väg ut till sina läsare.
I stället föds en ny tidning, för alla anställda och styrelseledamöter i Sabos medlemsföretag. Premiärnumret kommer i mars. Och namnfrågan är nu klar: den nya tidningen ska heta Allmännyttan.

Boverket backar från sortering efter köpkraft

Bostadsbolagen ska inte behöva ta reda på framtida hyresgästers disponibla inkomst för att få del av det tillfälliga byggstödet. Boverket har nu lyft bort begreppet köpkraft som definition för vilka hyresgäster som skulle få företräde till de nya bostäderna.
– Det är bra att Boverket har lyssnat på de farhågor vi tog upp i vårt remissvar, säger Chris Österlund, finanschef på Sabo.
Men fortfarande gäller att hushåll med bäst behov av lägenhet med ”rimlig hyra” ska prioriteras – fast utan vägledande definition.

Juridisk långbänk stoppar vitvaruavtal

Det är HBV:s största och flitigast använda produktavtal. Men efter över två år av juridiska turer har inte allmännyttans inköpscentral något nytt ramavtal för inköp av vitvaror. Frustrationen är stor, förvaltningsrätten är JO-anmäld, och ännu vet ingen något slutdatum för när den juridiska prövningen är klar.

JO-anmälan ett sätt för HBV att protestera

Till slut blev irritationen över förvaltningsrättens saktfärdighet så stor att HBV beslöt att göra en JO-anmälan.
– Förvaltningsrättens agerande är inte försvarbart. Vi har inte kunnat erbjuda våra medlemmar ett aktuellt ramavtal för inköp av vitvaror sedan årsskiftet, säger Åsa Sundqvist Olsson, vd på HBV.
 
Mer läsning