Hem   Politik   Ekonomi   Miljö   Förvaltning   Opinion   Jobb   Om Bofast   Kontakt   Annonsera   Nyhetsbrev  
Politik Hem   Bostadsmarknad   Hyressättning   Juridik   Upplåtelseformer   Integration/sociala frågor  

Medling & beslut – så arbetar Hyresmarknadskommittén

När ett kommunägt bostadsbolag, som är medlem i Sabo, inte kommer överens med den lokala hyresgästföreningen om hur mycket hyran ska höjas kan tvisten hänskjutas till Hyresmarknadskommittén (HMK).

BMK – BILDAT FÖR PRIVATA TVISTER

 

På 1970-talet bildades Bostadsmarknadskommittén (BMK) som ett gemensamt förhandlingsorgan mellan Sveriges Fastighetsägareförbund och Hyresgästernas Riksförbund.

 

Här skulle tvister mellan privata fastighetsägare och Hyresgästföreningen kunna prövas, men så har aldrig skett.


I dag är det främst den ena parten, Hyresgästföreningen, som skulle vilja väcka detta organ till liv.


Hur ska privatvärdarnas hyrestvister lösas?

 

Åtta hyresnämnder i Sverige 

 

Här har allmännyttans förhandlingar strandat (pdf)

 

Blixtförhandling om hyressystemet

 

Läge för nytt fyrpartsavtal? 

 

Privat storkrasch i hyresförhandlingarna

 

Tabell: Här har privatvärdarna strandat

 

Bistert efter överraskande avhopp från hyressamtal

 

”Det fanns en sjätte part som inte satt med vid samtalsbordet”

 

Politisk strandning i Göteborg

 

Höga förväntningar på låga hyreshöjningar

 

 

2016-04-25

 

HMK börjar med att försöka förmå de lokala parterna att trots allt komma överens. Numer är medling obligatoriskt innan ärendet går vidare. HMK:s två föredragande tjänstemän – Roland Sernlind, ansvarig för hyresförhandlingsfrågor på Sabo, och Erik Elmgren, dito på Hyresgästföreningens riksförbund – möts för en diskussion och levererar sedan ett gemensamt medlingsbesked.

 

Tycker medlarna att parterna inte vinnlagt sig tillräckligt om att förhandla kan de för övrigt helt återförvisa ärendet till de lokala antagonisterna.

 

Om medlingen inte lyckas blir det hårdare bud. Då träffas hela HMK för en överläggning – alltså även Sabos vd (Kurt Eliasson) och finanschef (Chris Österlund), tillsammans med ordföranden i Hyresgästföreningens riksförbund (Marie Linder) och föreningens bostadspolitiske expert (Pär Svanberg). Efter ett visst resonerande och förhandlande fattar dessa fyra sedan helt enkelt ett beslut om en procentsats för hyreshöjningen.

 

Detta beslut har de lokala parterna förbundit sig att följa.

HMK hanterar i första hand tvister rörande den årliga hyresförhandlingen. Oenighet om lokala avtal om till exempel boinflytande och fritidsmedel prövas inte.

 

Några bostadsbolag har önskat prövning av nyproduktionshyror och ombyggnadshyror, men hittills har kommittén inte gjort några dylika prövningar. Om det så småningom blir fart på regeringens utlovade nybyggnadsbidrag har dock HMK enats om att framgent även pröva så kallade presumtionshyror.

 

I år har HMK hittills fått 36 hyresförhandlingstvister på sitt bord.

 

HELENE AHLBERG

 

 

 

 

 

 

Utskriftsvänlig sida
 
 
 

Dags att sätta punkt

December är avslutningarnas tid. För terminen, för det gamla året – och denna gång även för tidningen Bofast. Det nummer som är på väg ut till er läsare är vår sista utgåva.

33 år med Bofast och händelser som präglat Bostadssverige

Det allra sista numret av Bofast har nu kommit ut. Nu läggs tidningen ned – men ersätts av en ny tidning med nya förutsättningar.
Bofast föddes för 33 år sedan och har sedan dess skildrat trender, nyheter, upp- och nedgångar i bostadsbranschen. Följ med på en kavalkad med nedslag i nyheter från dessa år – en tidsresa som skildrar både tidningens utveckling och händelser som präglat Bostadssverige.

Många vägar till dialog med hyresgäster från andra länder

EXPERTFRÅGA: Vi ska se över vår kommunikation och kontakt med de hyresgäster som kommer från andra länder. Vad ska vi tänka på, vilka tips har Sabo?

Kurt Eliasson om tio år som Sabos vd

Under tio år på Sabotoppen har Kurt Eliasson gått från bostadsdoldis till lite av prispressarkändis.
Här berättar han om de värsta stunderna och bästa ögonblicken, hur det gick till när kombohuset föddes och när hyressystemet räddades från Brysselbeslut.
Och varför det i våras blev nödvändigt för Sabo att gå ut i en skarpare debatt om marknadshyror och social housing.
 
Mer läsning